100% финансиране на ипотеки

100% ипотеки финанси са ипотеки с нулева пари надолу, необходими по време на първоначалния заем. Основното предимство на този вид заем е възможността за закупуване на жилище с почти никакви пари надолу. Осигуряване на финансирането на 100% от покупната цена на вашия дом, тази ипотека е специално предназначен за купувачите на жилища, които са ограничените налични пари в брой, но отлично кредит.

100% финансиране предлага пълно финансиране на вашия имот. Другият вариант, 80/20, финансира вашата ипотека с два заема. Ако имате силна профила на кредитния но има ограничени средства за извършване на авансово плащане, а след това 80/20 на ипотека е точно за вас. Кредиторите обикновено изискват авансово плащане на най-малко 20 на сто от продажната цена. Ако размера на кредита е за повече от 80 на сто от продажната цена, PMI обикновено се изисква. Можете да се избегне плащането на PMI, заемайки втора ипотека (“фургони за заем”) за архивиране на първа по ред ипотека.

Първият ипотека е предвидено 80 на сто от цената на дома и втора ипотека на “стъпи” е за останалите 20 процента от времето. В 80 процента първата ипотека може да бъде с фиксиран лихвен процент (15 години или 30 години), регулируема скорост (обикновено 5/1, 7/1 или 10/1 ARM фиксиран период) или интерес само за заем. В 20 на сто втора ипотека може да бъде начало дялово линия на кредит, който се променя с основната ставка. Комбинирани, двата кредита ви позволи да закупи 100% от вашия дом, без пари надолу. И двата заема може да се извършва от вашия кредитор, но понякога на продавача или втори кредитор е длъжен да изпълнява на 20% ипотека.

Всеки кредитор има свои собствени критерии за вземане на решение, които ще отговарят на необходимата квалификация за нулева надолу заем. Повечето рискови ипотечни кредитори изискват никакви фалити или възбрани, че са били най-малко дванадесет месеца. Обикновените кредит изисква те да бъдат освободени за 2-4 години.

Докато кредитна оценка от 600 или по-висока е най-добре, големи парични резерви може да се класирате. Струва шест до дванадесет месеца от паричните резерви под формата на спестявания на паричния пазар или други ликвидни активи, се считат за идеал.

Ако изберете 80/20 финансиране с продавача извършване на втора ипотека, можете да се класирате с рискови ипотечни кредитори с резултат от 560.

Вие също ще искате да се реши какъв тип ипотека искате. Ръка е по-лесно да се класира за и има по-ниски цени. Фиксирана ипотека процент предлага безопасността на постоянен лихвен процент за срока на кредита си.

Обикновено на ARM ще бъде по-добра сделка, ако имате намерение да рефинансира в рамките на няколко години. След като са се подобрили вашата кредитна история, можете да рефинансира за договорна ипотека с ниски лихвени проценти.

Двете основни ползи от финансиране 100% са: постоянни месечни плащания – с фиксирана ипотека процент, месечните си плащания на главници и лихви остават същите през целия живот на кредита си, така че да бъдат защитени от неочакваното повишение на лихвените проценти; освобождава пари – наличните средства могат да бъдат използвани за затваряне разходи или други нужди, а не у дома първоначална вноска.